Käyttäjäehdot

KÄSITTEET

E-LEIMASIN – nettisivu E-LEIMASIN.ee alasivustoineen ja E-LEIMASIN-sivut Facebookissa, Twitterissä yms.

Asiakas – henkilö, joka on rekisteröitynyt E-LEIMASINin käyttäjäksi tai käyttää E-LEIMASINin palveluja ja on oikeustoimikelpoinen henkilö tai henkilö, jolla on E-LEIMASINin käyttöön laillisen edustajan suostumus.

VASTUU

Asiakkaan vastuu, oikeudet ja velvollisuudet

Rekisteröityessään E-LEIMASINin käyttäjäksi tai ostaessaan E-LEIMASINin palveluja tai tuotteita suostuu Asiakas näihin Käyttäjäehtoihin.

Asiakas sitoutuu antamaan oikeat henkilötietonsa E-LEIMASINille.

Ostaessaan E-LEIMASINissa Kauppiaan palvelun tai tuotteen Asiakas suostuu E-LEIMASINissa Kauppiaan palvelujen tai tuotteiden yhteydessä kuvattuihin ehtoihin.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi E-LEIMASINille kaikista E-LEIMASINin palvelujen käyttö- tai maksuongelmista.

E-LEIMASININ VASTUU, OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

E-LEIMASIN vastaa myymälässään myytävien tuotteiden saatavuudesta ja tilausten täyttämisestä.

E-LEIMASIN ei vastaa kolmansien osapuolten aiheuttamista mahdollisista häiriöistä, jotka estävät E-LEIMASINin käytön.

HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄSITTELY

Rekisteröityessään E-LEIMASINin käyttäjäksi tai ostaessaan E-LEIMASINissa Kauppiaan palveluja tai tuotteita voi Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja saamaan

sen jälkeen tiedotteita E-LEIMASINilta.

Asiakas voi milloin tahansa luopua tiedotteiden vastaanottamisesta E-LEIMASINilta.

E-LEIMASIN ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille.

KÄYTTÄJÄEHTOJEN JA PALVELUJEN MUUTTAMINEN

E-LEIMASINilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti E-LEIMASINin palveluja ja tiedottaa siitä Asiakkaille E-LEIMASINin kotisivulla.

Käyttäjäehtojen muutokset astuvat voimaan, kun asiasta on ilmoitettu E-LEIMASINin kotisivulla.